Missio ja arvot

Missio

Hollmingin tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa markkina-asemaansa valituilla liiketoiminta-alueillaan ja kasvaa edelleen.

Solmimme luottamukseen perustuvia asiakassuhteita ja tarjoamme asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmillemme tuotteita ja ratkaisuja, joista on kestävää hyötyä.

Hollmingin tavoite on, että tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset otetaan huomioon ja että käytössä olevat prosessit kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Arvot

  • Välittäminen ihmisestä ja ympäristöstä
  • Joustava ja tehokas toimintatapa
  • Kustannustehokkuus
  • Jatkuva kehitys
  • Lojaalius yksilöä ja yritystä kohtaan

Hollming Oy
Sinkokatu 11
PL 14
FI-26101 RAUMA

Puh. 020 486 5000
www.hollming.fi