Omistaminen

Hollming tarjoaa kannattavaa kasvua yrityksille, jotka haluavat toimia globaaleilla markkinoilla.

Tämä merkitsee mm. seuraavia toimintatapoja:

  • Seuraamme jatkuvasti maailmanlaajuisia megatrendejä — ja etsimme niitä vastaavia ratkaisuja.
  • Keskitymme tunnistamaan uusien nousevien yritysten kehitys- ja kasvupotentiaalin.
  • Tarjoamme vankan lähtökohdan valituille yrityksille ja johdamme ne menestykseen.

Parannamme yritysten nykyisiä markkina-asemia vahvistamalla niiden tuotetarjontaa ja tuotekehitystä, läsnäoloa ja panostuksia markkinoilla sekä niiden taloudellista tukea ja toiminnan tehokkuutta.

Hollmingin toiminta perustuu luottamukseen ja kustannus­tehokkuuteen. Roolimme omistajana on olla yritysten liiketoiminnan kehittäjä. Vahva taseemme on yksi kehittämistä mahdollistava tekijä. Liiketoimintayksikkömme tarjoavat synergiaetuja — jopa uutta liiketoimintaa. Perheyrityksenä kykenemme dynaamiseen päätöksentekoon. Kaikkiaan Hollming tarjoaa kasvaville yrityksille uuden lähtökohdan.

Hollming Oy
Sinkokatu 11
PL 14
FI-26101 RAUMA

Puh. 020 486 5000
www.hollming.fi