Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toteuttaminen on oleellinen osa Hollming-konsernin liiketoimintaa. Tavoitteena on ympäristön kokonais­valtainen huomiointi sekä oman toiminnan kaikissa vaiheissa että asiakkaille tarjotuissa tuotteissa ja palveluissa.

Suunnittelemme, valmistamme ja markkinoimme teknologisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

BMH Technology Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmät edesauttavat jätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä energiana. Käsitellyt jätteet voidaan hyötykäyttää ja kierrätyspolttoaineen valmistuksella voidaan tehokkaasti pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä samalla vähentää kasvi­huone­päästöjä.

Auramarine Oy on kehittänyt järjestelmän, jolla voidaan helposti ja turvallisesti ohjata alusten polttoaineen vaihtoa raskaasta polttoöljystä vähärikkiseen ja päinvastoin. Vaihtoprosessi kahden eri tyyppisen polttoaineen välillä on vaativa ja sen pitää sujua ongelmitta kun alus operoi päästörajoitusalueilla.

Hollming-konsernin liiketoimintaryhmillä on käytössä ISO 14001
-sertifikaatti.

Hollming Oy
Sinkokatu 11
PL 14
FI-26101 RAUMA

Puh. 020 486 5000
www.hollming.fi