Yhteiskuntavastuu

Hollming-konserni haluaa toimia vastuullisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa. Vastuullinen toiminta sidosryhmiä kohtaan on keskeinen osa konsernin johtamista, toimintatapoja, arvoja sekä jokapäiväistä työtä. Me seuraamme toimintamme vastuullisuutta suositusten mukaisilla mittareilla sekä raportoimme toiminnastamme avoimesti. Yhteiskuntavastuu toteutuu vakiintuneen kolmijaon mukaisesti, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun piirissä.

Palvelemme asiakkaitamme heidän odotustensa mukaisesti sekä keskitymme kehityksessä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme ja prosessiemme laatua kaikki osa-alueet huomioiden. Omistajana ja työnantajana Hollming-konserni on myötävaikuttamassa henkilöstön elämänlaatuun, terveyteen ja kehittymismahdollisuuksiin. Hyödynnämme konsernin resursseja tehokkaasti kestävään kehitykseen perustuvan kasvun ja kannattavuuden tekijänä.

Hollming Oy
Sinkokatu 11
PL 14
FI-26101 RAUMA

Puh. 020 486 5000
www.hollming.fi