Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toteuttaminen on oleellinen osa Hollming-konsernin liiketoimintaa. Tavoitteena on ympäristön kokonais­valtainen huomiointi sekä oman toiminnan kaikissa vaiheissa että asiakkaille tarjotuissa tuotteissa ja palveluissa.

Suunnittelemme, valmistamme ja markkinoimme teknologisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka edistävät kestävää kehitystä.

BMH Technology Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmät edesauttavat jätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä energiana. Käsitellyt jätteet voidaan hyötykäyttää ja kierrätyspolttoaineen valmistuksella voidaan tehokkaasti pienentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä samalla vähentää kasvi­huone­päästöjä.

Auramarine Oy on kehittänyt järjestelmän, joka ehkäisee alusten painolastivesien mukana leviävien haitallisten tulokaslajien kulkeutumista uusiin elinympäristöihin.

Hollming-konsernin liiketoimintaryhmillä on käytössä ISO 14001
-sertifikaatti.

Hollming Oy
Sinkokatu 11
PL 14
FI-26101 RAUMA

Puh. 020 486 5000
www.hollming.fi